Balk anker

Wat is een balk anker?

Een balk anker is een verbindingsstuk tussen houten balken, meestal onderdeel van een vloerconstructie, en een stenen (gemetselde) muur.

Hiermee kan je een vloer als het ware in een gebouw ‘hangen’, op een wijze die recht doet aan de belasting die je van een vloer mag verwachten. Het is een bouwkundig eenvoudig en betrouwbaar alternatief voor het direct door laten lopen van vloerbalken tot in de gevel. Iets dat ook de isolatiewaarde niet ten goede komt, omdat het tot koudebruggen leidt.

Waarvoor wordt een balk anker gebruikt?

Een balk anker is in de regel het verbindingsstuk tussen losse onderdelen van een constructie. Het bekendste voorbeeld is een gebouw met gemetselde of betonnen muren en hout gedragen tussenvloeren.

De ankers zijn hier het verbindingselement tussen muur en vloer. Eventueel kun je dergelijke ankers ook gebruiken om houten balken aan andersoortige constructies te bevestigen.

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen vind je hier

Bouwtekeningen nodig?

moving_banner_fred