Cementeren

Wat is cementeren?

Cementeren is een gevelrenovatietechniek. Het betreft het aanbrengen van een cementlaag op een muur. Meestal om deze te beschermen tegen weer en wind. Deze methode past men veel toe bij (zeer) oude en verbrokkelde bakstenen muren. Het is een duurzamer en eenvoudiger alternatief voor het opnieuw voegen van een muur of het volledige herstel daarvan.

Bij cementeren brengt men een (meestal dunne) cementlaag aan over de gehele muur. Zowel over de stenen als de voegen, dus. Dit verstevigt de muur en sluit deze ook af van lucht, weer en wind. De laag die zo ontstaat noemt men slempwerk. Door het slempwerk heen is de structuur van het onderliggende metselwerk vaak nog goed zichtbaar.

Waarvoor cementeert men?

Cementeren doet men voor het behoud van een muur. Omdat deze in principe één kleur krijgt na afloop – cementgrijs – geeft men om esthetische redenen vaak de voorkeur aan andere vormen van gevelrenovatie. Bijvoorbeeld herstel en het opnieuw voegen. Dat is echter meer arbeidsintensief en dus duurder.

Cementeren is daarentegen een zeer duurzame vorm van gevelrenovatie. Als de onderliggende constructie nog stevig genoeg is, gaat de muur door het cementeren nog vele jaren mee. Zonder dat er in de tussentijd veel onderhoud nodig is.

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen vind je hier

Bouwtekeningen nodig?

moving_banner_fred