Fundering op staal

Wat is een fundering op staal?

Een fundering op staal is de tegenhanger van een fundering op palen. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden heeft deze fundering niets met het materiaal staal te maken (de term is een verbastering van ‘opstal’).

In de regel wordt dit type fundering op uit (gewapend) beton opgebouwd. Met de term wordt een fundering bedoeld die rust op een verbrede voet die op relatief geringe diepte op een stevige ondergrond rust.

Dit in directe tegenstelling tot een fundering op palen, waarbij op grotere diepte naar een betere grondlaag wordt gezocht. Veel Nederlandse grondsoorten zijn te onstabiel voor deze funderingstechniek. Hierdoor wordt er in de praktijk vaak gekozen voor een fundering op palen.

Wanneer wordt een fundering op staal toegepast?

De fundering wordt in de regel toegepast bij kleinere en lichtere constructies en wanneer de ondergrond het toelaat. In de vochtrijke Nederlandse ondergrond is een fundering op de bovenste grondlaag vaak niet haalbaar. Dan moeten er middel palen geheid worden naar een stabielere grondlaag.

Het principe van de fundering berust op het plaatsen van een ietsjes verbrede voet onder de dragende muren van een constructie. Dit gebeurt op vorstvrije diepte, ongeveer een meter beneden het maaiveld.

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen vind je hier

Bouwtekeningen nodig?

moving_banner_fred