Login Members

Wat is afschot?

Afschot is de bouwkundige term voor een verzameling van maatregelen die voorkomen dat water op platte oppervlakken zoals daken en bestrating blijft stilstaan.

Onderdeel van afschot is ook de afvoer van het water. Het hele systeem, van het afvoeren van een oppervlak tot het afvoeren in riolering of ondergrond, is onderdeel van het dakafschot. Met name op een plat dak is afschot van groot belang. Wanneer water voor langere tijd blijft liggen (men spreekt over “stagneren”) op een dak, leidt dit vrijwel altijd tot problemen.

Dakbedekking slijt sneller, de druk op het dak is groter en ook mossen en andere begroeiing gedijen bij stilstaand water. Door bijvoorbeeld een helling aan te brengen, blijft water niet stilstaan.

Hoeveel afschot moet een plat dak hebben?

Om het water van het dak op de juiste manier af te voeren moet het afschot van het dak minimaal 1,6% zijn volgens het bouwbesluit.

Als effectief afschot wordt 1% aangehouden. Dit houdt in 10mm op 1 meter lengte.

Omdat je rekening wilt houden met de doorbuiging van het dak wordt een groter minimaal afschot aangehouden van 1,6% dat is dan 16mm op 1 meter lengte.

minimale afschot

minimale afschot platdak

Een groter afschot is altijd toegestaan.

Op hoeveel procent van het dakoppervlak mag water staan?

Op maximaal 5% van het dak mag water blijven staan. Dus 95% moet droog zijn. Deze 5% mag dan verdeelt zijn over verschillende plassen.

Hoe hoog mag het water op een plat dak ik deze plassen blijven staan?

De plassen die op een platdak blijven staan mogen maximaal 5 millimeter diep zijn.

Hoeveel afschot moet bestrating hebben?

Bestrating moet minimaal 10mm op een strekkende meter aflopen. Vaak wordt als regel aangehouden voor bestrating 10 tot 20mm per strekkende meter afschot. Ook hier geld dat er geen plassen water meer mogen staan op de bestrating in dit geval. Je kunt de bestrating daarom ook beter wat meer af laten lopen dan wat minder. Zo heb ik zelf in het verleden ooit eens een brandgang aangepakt en nadien ook nooit meer last gehad van plassen water.

Verder is de ondergrond onder je bestrating ook van belang.

Hoe kun je dit verwerken in je dak?

Omdat het op de juiste manier aflopen van je dak zo belangrijk is, is het slim om naar de verschillende mogelijkheden te kijken. Je kun je dak voldoende af laten lopen op twee verschillende manieren.

  1. Verwerken in je balkenlaag
  2. Verwerken in je isolatie

Optie-1: Verwerken in je balkenlaag.

Het aflopen verwerken in je balkenlaag van je dak is een goede optie maar het is wel erg opletten vooraf. Dit is best een tijdrovende oplossing en daardoor duur. Persoonlijk zou ik eerder voor de tweede optie kiezen.

Optie-2: Verwerken in je isolatie.

Het verwerken in je isolatie is de makkelijkste optie en ook het goedkoopste. Hierdoor snijd het mes aan twee kanten.

Waarvoor wordt afschot gebruikt?

Het doel van dakafschot is altijd het voorkomen van stilstaand water op het dak. Zoals gezegd is het aanbrengen van een (lichte) helling een van de meest gebruikte vormen van afschot. Ook voor afschot op een plat dak is dit een veelgebruikte methode.

De helling hoeft ten slotte amper zichtbaar te zijn om toch het water af te voeren. Hoewel afschot niet in het Bouwbesluit is opgenomen, geldt in zijn algemeenheid als richtlijn dat maximaal vijf procent van een plat dakoppervlak enige tijd stilstaand water mag bevatten. Afschot dient te waarborgen dat dit percentage niet overschreden wordt.

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen vind je hier

Bouwtekeningen nodig?

moving_banner_fred

WACHT: JE LOOPT JE KORTING MIS!

Krijg een ENORME korting met mijn speciale “vrienden en familie” kortingsaanbieding. Klik op de onderstaande knop om je tegoedbon van € 27,00 te claimen.

dagen
uren
minuten
seconden