Wat is inbalken?

Inbalken is een specifieke manier van het aanbrengen van een draagbalk voor een constructievloer. Het betreft hier specifiek het verankeren van een draagbalk in een muur die door twee panden gedeeld wordt. In zo’n situatie zijn de eigenaren van beide panden elk voor de helft (hun eigen helft) eigenaar van de muur.

Tot halverwege de muur mag men dus uithakken ten behoeve van een draagbalk. Het uithakken tot de helft en het aanbrengen van de draagbalk is wat men inbalken noemt. Toestemming van de eigenaar van het aangrenzende pand is niet nodig, al blijf je verantwoordelijk voor scheuren, verzakkingen en andere schade.

Waarvoor past men inbalken toe?

Inbalken gebeurt in principe alleen bij het aanbrengen van nieuwe draagbalken in een pand dat tenminste één muur deelt met een aangrenzend pand. Zoals gezegd is voor inbalken in principe geen toestemming vereist van de eigenaar van het aangrenzende pand.

De uitzondering op dat principe is wanneer je een geheel nieuwe constructie aanbouwt tegen een bestaand pand. In dat geval is de gehele muur – die later gedeeld wordt – in de uitgangssituatie eigendom van de eigenaar van het andere pand en dien je diens toestemming te verkrijgen.

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen vind je hier

Bouwtekeningen nodig?

moving_banner_fred