Achterhuis

Wat is een achterhuis?

In oudere panden, met name bij boerderijen, is soms sprake van een achterhuis. Een constructie achter het hoofdhuis – vaak voorhuis genoemd – waarvan de precieze functie per situatie verschilde. Bij oude stedelijke panden is een achterhuis vaak een min of meer zelfstandige constructie achter de hoofdwoning, die daarmee enkel via een gang verbonden is.

Bij oudere boerderijen zijn het voor- en achterhuis vaak onderdeel van dezelfde constructie en worden zij enkel door een wand van elkaar gescheiden. In de hedendaagse context zouden we dan eerder spreken van verschillende ruimtes in hetzelfde gebouw. Met name door de functie die men aan het achter huis werd gaf, hanteerde men het onderscheid.

Waarvoor wordt een achterhuis gebruikt?

Armere boeren hielden vaak vee in het achterhuis. Mens en dier leefden hier dus letterlijk onder één dak. Er was dus een belangrijk verschil in functie tussen het voor- en achter huis. Bij stadswoningen had het achter huis meer de functie van schuur of werkruimte en was de omvang daar ook naar.

Sommige achterhuizen zijn indrukwekkend van omvang en werden oorspronkelijk gebouwd als ontvangstruimte, gastverblijf of opslagruimte. Later gebruikte men achterhuizen veelal als aanleunwoning voor oudere familieleden.

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen vind je hier

Bouwtekeningen nodig?

moving_banner_fred