Beluchter

Wat is een beluchter?

Een beluchter is een hulpmiddel om lucht aan te zuigen. Soms mechanisch. Zo past met een beluchter toe op een afvoer, om zo stankoverlast te voorkomen. In dit geval is dit hulpmiddel (om lucht aan te zuigen) een klepje dat alleen opent bij onderdruk aan de zijde van de afvoer. Dit gaat dan vrijwel geheel vanzelf.

De beluchter voorkomt stankoverlast als gevolg van lucht die uit de afvoer in een pand trekt. In functie is dit hulpmiddel precies tegengesteld aan een ontluchter, die men toepast om eventuele overdruk uit een systeem of leiding te halen. Een klein beetje onderdruk is meestal geen probleem, maar juist bij een afvoer bijzonder ongewenst.

Waarvoor past men een beluchter toe?

Een beluchter voorkomt het ontstaan van een luchtstroom tussen een pand en het riool, door onderdruk bij die laatste. Wanneer die luchtstroom wel tot stand komt, leidt dit tot hinderlijke stankoverlast. Deze overlast ontstaat ook als dit hulpmiddel defect is. Installeer een beluchter daarom altijd op een bereikbare plaats.

Zo is reparatie of vervanging mogelijk en voorkom je stankoverlast. Een beluchter is in principe ook noodzakelijk om stankoverlast tegen te gaan. Bij een goede installatie van een afvoer hoort het plaatsen van een beluchter dan in principe ook.

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen vind je hier

Bouwtekeningen nodig?

moving_banner_fred