Fractie

Wat is een fractie?

In de bouwkunde verwijst fractie naar een groep, of bandbreedte, van korrelgroottes die door een zeef worden gezeefd. Simpel gezegd: elke zeef laat korrels beneden een bepaalde omvang door en houdt alles groter dan dat tegen. Vanaf deze omvang spreek je van fractie. Het betekent letterlijk ‘onderdeel van een groter geheel’ en in deze context spreekt men ook wel van “korrelgroottefractie” of “zeeffractie”.

Fractie gebruik je daarnaast ook in meer algemene zin om te verwijzen naar (een klein) onderdeel van een geheel, zoals ook in het alledaags taalgebruik gebruikelijk is. Deze betekenis is echter niet specifiek bouwkundig relevant.

Waarvoor gebruik je een fractie?

Bij het zeven van grond of andere korrels, is vaak niet sprake van slechts één zeef. Men zeef meestal in meerdere lagen, met steeds fijnere zeven. Op elke laag blijven dus korrels liggen van een specifieke bandbreedte in omvang. Dit is de term die men gebruikt voor de korrels die op een specifieke laag van het zeefsysteem blijven liggen.

Voor bepaalde toepassingen is noodzakelijk dat er zand of grond met een bepaalde korrelgrootte gebruikt wordt. Met de fractie geeft men aan wat de korrelgrootte is en kan een partij zand of grond dus correct verhandeld worden.

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen vind je hier

Bouwtekeningen nodig?

moving_banner_fred