Geboorte

Wat is een geboorte?

Geboorte is in de bouwkundige betekenis van de term de plek waar een boog of gewelf uit een muur ontspringt. De eerste steen van de boog of het gewelf op die plek heet aanzetsteen. De term volgt natuurlijk uit het feit dat een boog of gewelf hier zijn oorsprong vindt. In principe geldt de term enkel voor gemetselde constructies, waarbij de boog of het gewelf bestaat uit stenen en gemetselde voegen.

Bij stalen bogen of andere constructies die uit één deel bestaan, spreekt men meestal niet over dit fenomeen. Een alternatieve definitie van geboorte is waar een rechtopstaande muur niet langer recht is en dus buigt als gewelf of boog.

Waarvoor gebruikt men een geboorte?

Met de term geboorte geeft men het begin van een boog aan en dus de overgang tussen twee onderdelen van een constructie. Het juist aanduiden van dergelijke punten in een constructie is in de bouwfase erg belangrijk. In het Engels spreekt men trouwens van een ‘spring’ of ‘springing’ wat letterlijk vertaald zoveel als ‘bron’ betekent en eveneens een verwijzing naar de oorsprong van een constructiedeel.

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen vind je hier

Bouwtekeningen nodig?

moving_banner_fred