Gevolgklasse

Wat is een gevolgklasse?

De gevolgklasse is een standaard die aan een constructie een waarde toekent voor de gevolgen van het bezwijken of instorten ervan. Eenvoudiger gesteld: de gevolgklasse geeft aan hoe groot de gevolgen zijn wanneer een constructie instort. De maatstaf is hier het verlies van mensenlevens.

Hoe meer verlies van mensenlevens het falen van een constructie betekent, hoe hoger de klasse. Gevolg klasse zegt dus niets over de stevigheid van een constructie of de maatregelen die men neemt om te zorgen dat deze stevig genoeg is. In plaats daarvan gaat gevolgklasse enkel over de (ernst van) de gevolgen bij instorten van (een deel van) een constructie.

Waarvoor gebruikt men gevolgklasse?

Gevolgklasse is onderdeel van het referentiekader op basis waarvan men veiligheidsmaatregelen voor een constructie bepaalt. Dergelijke maatregelen baseert men natuurlijk op het intrinsieke behoud van een constructie; deze moet in goede staat blijven, ook als de gevolgen van falen relatief gering zijn.

Maar wanneer grote aantallen mensenlevens verloren kunnen gaan, zijn aanvullende voorzieningen nodig. Zowel om te voorkomen dat de constructie bezwijkt, als om de gevolgen daarvan te beperken. Ook heeft de gevolg klasse gevolgen voor het inspectieregime. Hoe vaak een constructie op deugdelijkheid wordt geïnspecteerd hangt mede af van de klasse waarin het is ingedeeld.

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen vind je hier

Bouwtekeningen nodig?

moving_banner_fred