Inboeten

Wat is inboeten?

Inboeten is een herstelmethode van beschadigd metselwerk. De methode bestaat eruit dat er, op plaatsen waar schade is aan het metselwerk, nieuwe, hele bakstenen worden teruggemetseld. Deze methode is vaak herkenbaar aan de lokaal afwijkende kleur van de bakstenen en verschillen in de kwaliteit van het voegwerk.

Bij inboeten wordt in principe eerst alle beschadigde stenen met voegwerk verwijderd, zodat reconstructie met hele stenen kan plaatsvinden. Bij inboeten is altijd sprake van lokaal herstel van een gemetselde muur.

Indien de gehele muur wordt afgebroken en opnieuw wordt teruggebouwd spreekt men van uitboeten. Dit is echter alleen efficiënt als het metselwerk op meerdere plaatsen in slechte staat is.

Wanneer wordt inboeten toegepast?

Bij lokale maar serieuze schade aan een gemetselde constructie wordt deze herstelmethode meestal toegepast. Ook wanneer de constructieve stevigheid van de constructie als geheel niet in het geding is. De reden daarvoor is dat de buitenmuur ook een belangrijk waterwerende functie heeft.

Als het voeg- of metselwerk is aangetast, dringt vocht de gevel binnen en leidt dat op den duur ook tot schade aan de rest van de muur. Het is daarom zaak om schade aan een buitenmuur snel en lokaal te herstellen, zodat de muur als geheel zijn functie kan blijven vervullen.

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen vind je hier

Bouwtekeningen nodig?

moving_banner_fred