Inklinken

Wat is inklinken?

Inklinken is het krimpen van grond in volume, omdat er vocht uit wegtrekt. Typisch klinkt grond in nadat er veel water op gekomen is. Ook over langere periodes kan grond inklinken. Dit heeft dan vaak een menselijke oorzaak. Bijvoorbeeld door waterkeringen en inpolderingen verandert de grondwaterstand.

Het resultaat is het zakken van de grondwaterstand en het krimpen van de grond. In sommige bodems wordt dat versterkt door het rotten van organische resten in de (veen)grond, die door het dalen van het grondwater in contact komen met zuurstof. Daarmee is het inklinken deels onomkeerbaar geworden. Zelfs bij volledig herstel van de grondwaterstand, zal de bodemdaling niet geheel teniet worden gedaan.

Waarvoor wordt inklinken toegepast?

In klinken is vaak een bewust of onbewust resultaat van menselijk handelen. De term inklinken gebruikt men ook veel bij het leggen van tegels of straatstenen. Bij dit gebruik van de term bedoelt men het aanbrengen van een dun laagje zand op het eindresultaat en dit met een beetje water uitvegen. In deze betekenis helpt het water het zand om alle kieren tussen de stenen op te vullen. Zo klinken de tegels in en blijven ze lange tijd goed op hun plek liggen.

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen vind je hier

Bouwtekeningen nodig?

moving_banner_fred