Kruisdak

Wat is een kruisdak?

Een kruisdak bestaat uit twee haakse zadeldaken, waarvan de nokken elkaar precies in het midden kruisen en zo, van bovenaf bekeken, een kruis vormen. Er wordt in principe alleen van zo’n soort dak gesproken, indien de onderliggende constructie vierkant is. Wanneer een van beide zadeldaken langer is dan het andere, wordt van een snijdend dak gesproken.

Dat laatste is in Nederland vooral bij kerkgebouwen gebruikelijk, waarbij het dak van de vleugels haaks staat op dat van het schip en dat in het midden kruist. Echte kruisdaken komen met name in Centraal-Europa voor.

Waarvoor wordt een kruisdak gebruikt?

Er is geen specifieke functionele reden om voor een kruisdak te kiezen, boven bijvoorbeeld een zadeldak. Het levert iets meer bruikbaar zolderoppervlak op, maar het nut daarvan wordt in de meeste gevallen tenietgedaan door de grotere complexiteit en het extra materiaal dat nodig is. Het dak heeft vooral een esthetische functie.

Met name gebouwen die in het zicht staan en van meerdere kanten bekeken worden, krijgen een kruisdak. Niet voor niets worden kruisdaken verreweg het meeste op kerktorens toegepast. Zeldzame Nederlandse kruisdaken worden ook vaak op kerktorens gevonden.

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen vind je hier

Bouwtekeningen nodig?

moving_banner_fred