Maaiveld

Wat is het maaiveld?

Met deze term duidt je het grondniveau in een bepaalde omgeving aan. Meestal is het niveau van het maaiveld in een bepaalde omgeving niet overal exact gelijk. Daardoor moet je het begrip nadrukkelijk beschouwen als ‘bij benadering’.

Het behelst feitelijk de scheiding tussen de ondergrond en de lucht en bij de meeste gebouwen zal de vloer van de begane grond iets boven het niveau van het omliggende terrein liggen. Dit mede om te voorkomen dat water bij overvloedige regenval deze naar binnen komt.

In de context van een bouwinstructie moet de term worden gelezen als het grondniveau op de plek waar de constructie staat.

Hoe pas je het maaiveld toe?

Maaiveld is een begrip dat met vooral voor bouwtechnische doeleinden gebruikt, als grond- of basisniveau. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een hoogtemaat als NAP is deze term beter (en uitsluitend) geschikt voor lokale toepassing.

Voor de functie van een constructie is het lokale grondniveau een veel praktischer uitgangspunt voor diverse maten en hoogtes. Vooral voor constructies op diverse plaatsen, waar de maaiveldhoogte lokaal verschilt.

Bij grotere constructies is het wel van belang attent te zijn op eventuele subtiele verschillen in de hoogte van het grondniveau in de oppervlakte die de constructie bestrijkt. Eventueel moet je op sommige plaatsen extra maatregelen nemen om de toegankelijkheid van de constructie te waarborgen.

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen vind je hier

Bouwtekeningen nodig?

moving_banner_fred