NEN

Wat is NEN?

NEN is de standaardafkorting voor het Nederlandse Normalisatie Instituut. Dat is een certificatie-instituut dat zich bezighoudt met het ontwikkelen en controleren van standaarden voor producten en diensten. Dat is een vorm van standaardisatie en normalisatie. Wanneer er een NEN-keurmerk aan een product of dienst is toegekend, betekent dit gepaalde garanties over de kwaliteit en totstandkoming ervan.

Waarvoor dient NEN

De verschillende N E N-keurmerken dienen als waarborg voor de veiligheid en deugdelijkheid van installaties, producten en diensten. Wanneer het kenmerk is toegekend, zijn er dus zekerheden over de kwaliteit en veiligheid. Keurmerken worden dan ook alleen verstrekt door organisaties die bevoegd zijn hiertoe.

Zo zorgt het NEN dat de zekerheid die het keurmerk biedt ook echt een zekerheid is. De afkorting gebruikt men parallel aan het ISO-certificeringssysteem dat het internationale equivalent is van N E N. Diverse NEN-keurmerken hebben dan ook een internationale evenknie. Naast veiligheid dienen de keurmerken ook ter standaardisatie, wat bijvoorbeeld de aanschaf en uitvoer van producten vereenvoudigt.

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen vind je hier

Bouwtekeningen nodig?

moving_banner_fred