Ontginning

Wat is ontginning?

Met ontginning bedoelt men in principe de transformatie van natuurlandschap naar cultuurlandschap. Dat betekent dat men natuurlijk terrein, waar nog geen sprake is van menselijk ingrijpen, zodanig bewerkt dat het op de een of andere manier nuttig wordt voor mensen. Een voorbeeld is het veranderen van bos of hei in landbouwgrond. Ook het beplanten van een hei met bomen is een vorm van ontginning.

Daarnaast bedoelt men er ook wel het winnen van grond, veen of andere natuurlijke grondstoffen mee. In het verleden volgden migratiestromen diverse ontginningen in Nederland. Bijvoorbeeld richting het veen in het noordoosten van Nederland en de mijnbouw in het zuiden van Limburg.

Waarvoor dient ontginning?

Ontginning is het proces waarbij natuurlijke, onaangeroerde gebieden worden ingezet voor een of ander (economisch) nut. Het creëren van economische of maatschappelijke meerwaarde vanuit menselijk perspectief, is dan ook het doel van ont-ginning. Letterlijk bedoelt men: het ontsluiten van (economisch) potentieel van ongebruikte grond. Ook het inpolderen van meren en zeeën is een vorm van ontginning.

Ontginnen gaat meestal gepaard met grote, zichtbare veranderingen in het landschap en markeren het onherroepelijke einde van een gebied als natuurlandschap. Nederland telt dan ook vrijwel geen natuurlandschap meer. Zelfs de meeste natuurgebieden, zoals de Hoge Veluwe en de Oostvaardersplassen, zijn cultuurlandschappen omdat ze ontstaan zijn als gevolg van menselijk handelen.

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen vind je hier

Bouwtekeningen nodig?

moving_banner_fred