Overstek

Wat is overstek?

Van overstek is er sprake wanneer een dak of bovenliggende verdieping overhangt boven het onderliggende niveau. Een dakgoot is hier het voor de hand liggende voorbeeld van. In de regel Maakt men hier gebruik van bij zadeldaken.

Het pannendak heeft overstek dat uitmondt in een goot die regenwater afvoert. Door de goot zo te plaatsen wordt eventueel overvloedig hemelwater, of wanneer de goot verstopt zit, niet direct op de constructie afgevoerd. Het overhangende deel hoeft niet altijd het dak te betreffen. Bij een carport die in een woning geïntegreerd is kan hier ook sprake van zijn.

Waarvoor wordt overstek toegepast?

Er zijn diverse praktische en esthetische redenen waarom men kiest voor deze vorm. Het weghouden van hemelwater bij de gevel is de voornaamste reden. Dit ook om de levensduur van (houten) kozijnen te verlengen. Ook zonwering kan een functie hiervan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een veranda.

Er wordt ook om architectonische redenen voor overhangende daken gekozen. Zo oogt een woning ruimer als het dak een stukje overhangt.

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen vind je hier

Bouwtekeningen nodig?

moving_banner_fred