Rooilijn

Wat is een rooilijn?

De rooilijn geldt als grens tot waar een bepaald terrein bebouwd mag worden door de eigenaar ervan. Wie grond bezit en rechten om daarop te bouwen, volgens een bestemmingsplan en andere geldende voorwaarden, heeft hier vaak mee te maken. In feite bepaalt de rooilijn de afstand tussen de erfgrens en waar het terrein bebouwd mag worden.

De rooi lijn kan per richting verschillend zijn. Zo kan het zijn dat de geven van een (te bouwen) pand aan de voorzijde minstens drie meter van de erfgrens dient te staan, terwijl dat aan de achterzijde meer is.

Waarvoor dient een rooilijn?

Met een rooilijn probeert de overheid ruimtelijke kwaliteit en goed gebruik van openbare ruimte te stimuleren. Net zoals bijvoorbeeld een welstandscommissie dat ook doet. Ook heeft het een functioneel karakter.

Op openbaar gebied voert men soms werkzaamheden uit aan de bestrating of graaft men naar leidingen. Door met een rooi lijn te werken, verkleint men de kans dat dit negatieve gevolgen heeft voor bebouwing op privaat terrein.

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen vind je hier

Bouwtekeningen nodig?

moving_banner_fred