Wolfsdak

Wat is een wolfsdak?

Een wolfsdak, wolfskap of wolfsdak is een zadeldak dat aan beide uiteindes is afgeplat. Dit vlak is vaak beduidend korter dan beide dakschilden waaruit een volwaardig zadeldak normaal gesproken bestaat. Ware ze even lang geweest, dan was het een schilddak geweest. Ook zijn de wolfseinden vaak steiler dan de dakschilden op de lange zijde.

Hierdoor is er qua volume van de constructie weinig verschil ten opzichte van een zadeldak en is het vooral de aanblik die anders is. Voor de benaming maakt de omvang van het wolfseinde niet uit, zolang deze maar korter is dan de dakschilden op de lange zijde van de constructie.

Waarvoor wordt een wolfsdak gebruikt?

Een wolfsdak heeft vooral een decoratieve functie. Mede daarom werden de uiteindes nog wel eens versierd met een piron. De allereerste wolfsdaken hadden wel nog enige praktische betekenis. Een hogere, rechtopstaande muur zou meer hemelwater opnemen. Iets waartegen muren in die tijd minder bestand waren.

Een wolfsdak met voldoende overhang was dan een goed middel om de neerslag op de muur te beperken, zonder dat dit zoveel ten koste zou gaan van het volume van de constructie als bij een schilddak het geval zou zijn.

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen

Andere handige bouwkundige benamingen en begrippen vind je hier

Bouwtekeningen nodig?

moving_banner_fred