Wel of geen bouwvergunning voor een schuur nodig?

Je wilt een schuur of tuinhuis bouwen bij je woning? In Nederland en België is het bouwen van een schuur aan regels gebonden. De eerste vraag die je je moet stellen is dan ook: ‘mag ik een schuur bouwen zonder vergunning?’ Of moet ik me houden aan de bouwvergunning schuur?

Als een bouwvergunning schuur niet nodig is, wat zijn de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen schuur? Tevens zijn de maximale hoogte tuinhuis of schuur ook van belang. Je moet je voordat je een schuur gaat bouwen dus eerst verdiepen of voor een schuur bouwen vergunning nodig hebt. Het onderstaande filmpje helpt je verder op weg. Voor nog meer informatie worden in dit blog alle aspecten rondom het wel of niet aanvragen van een vergunning nauwkeurig besproken.

Mag ik een schuur bouwen zonder vergunning?

Schuren en tuinhuizen vallen meestal onder bijgebouwen. Bijgebouwen vallen onder vergunningvrije bouwwerken. Dus vergunningvrij schuur bouwen is toegestaan. Naast schuur vergunningsvrij bouwen, heb je ook geen vergunning nodig voor tuinhuis. Deze regel voor vergunningvrij schuur bouwen geldt zowel in Nederland als in België. Maar voordat je begint, stel je wel even op de hoogte van de voorwaarden. Een vergunningsvrije schuur moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Wat zijn de voorwaarden voor vergunningsvrije schuur?

In Nederland is een voorwaarde dat de schuur op het achtererfgebied wordt gebouwd. Hier is een ingewikkelde omschrijving voor bedacht, maar simpel gezegd houdt dit in dat een schuur in de achtertuin toegestaan is. Voor België geldt hetzelfde, mits de schuur niet voor bewoning is. Verder worden er voor schuur vergunningsvrij eisen gesteld aan de afmetingen. De regelgeving in Nederland en België is hier verschillend in.

Oppervlakte schuur vergunningsvrij Nederland:

Bij berekening van het maximale oppervlakte bij vergunningvrij bouwen schuur, geldt dat de maximale oppervlakte voor alle gebouwen op het terrein telt. Heb je dus al bijgebouwen in de tuin, dan moet je die meenemen in de berekening om het maximale oppervlakte te bepalen (bebouwingsgebied). Er geldt de volgende oppervlakteberekening:

  • Het bebouwingsgebied is kleiner of gelijk aan 100 m²: 50% van het bebouwingsgebied.
  • Het bebouwingsgebied is groter dan 100 m², maar kleiner dan 300 m²: Je mag 50 m² bouwen + 20% van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m².
  • Het bebouwingsgebied is groter dan 300 m²: je mag 90 m² bouwen + 10% van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m². Let op: tot een maximum van 150 m².

Oppervlakte schuur vergunningsvrij België:

In België is het oppervlakte wat gemakkelijker te bepalen. Hier geldt voor alle bijgebouwen in je tuin een maximum van 40 m². Heb je dus al een tuinhuis van 10 m² in de tuin? Dan mag je zonder vergunning schuur bouwen van maximaal 30 m².

Hoe hoog mag een schuur zijn zonder vergunning?

Hoe hoog mag een schuur zijn zonder vergunning en hoe hoog mag een tuinhuis zijn? Dit zijn vooral in Nederland belangrijke vragen en waar hoge eisen aan gesteld worden.

Hoe hoog mag een schuurtje zijn in Nederland?

In Nederland gelden de volgende eisen voor de hoogte van een schuur of tuinhuis:

  • Bouw je een schuur met plat dak? Dan mag de hoogte maximaal 3 meter zijn.
  • Bouw je een schuur met kap? Dan mag de nok maximaal 5 meter zijn en de goot op 3 meter hoogte. Tevens geldt deze eis enkel voor schuren met een minimale afstand van 4 meter vanaf het hoofdgebouw.
  • Bouw je de schuur met kap binnen 4 meter van het hoofdgebouw? Dan is de maximale hoogte gelijk aan de hoogte van de begane grond + 30 centimeter.

Hoe hoog mag een schuurtje zijn in België?

Hoe hoog mag een tuinhuis zijn of een schuur in België? betreffende de hoogte van de schuur vergunningsvrij bouwen is dit minder lastig dan in Nederland. De maximale hoogte is dan 3,5 meter, mits de woning binnen een straal van 30 meter van de woning wordt gebouwd.

houten schuur bouwtekening
houten schuur bouwtekening

Heb ik te maken met een meldingsplicht?

In Nederland is de meldingsplicht voor vergunningsvrij schuur bouwen in 2003 afgeschaft. Er geldt dus geen meldingsplicht. In België geldt dat wanneer je voldoet aan de voorwaarden voor vrij van vergunning schuur bouwen, er ook geen meldingsplicht geldt. Wel moet je informeren bij je lokale gemeente of die afwijken van de regels.

Waar kun je checken of er bouwvergunning schuur of tuinhuis nodig is?

Checken of je een bouwvergunning schuur nodig hebt, kun je gemakkelijk online doen. In Nederland kun je checken op de website van de rijksoverheid. In België en specifiek Vlaanderen, kun je checken of je een bouwvergunning schuur nodig hebt op het omgevingsloket Vlaanderen. Door te Googelen zul je nog veel meer websites tegenkomen met alle voorwaarden voor vergunningsvrij bouwen schuur. Op de website watmagikbouwen.nl zal je ook veel info tegenkomen over de regelgeving omtrent vergunningsvrij bouwen schuur, oppervlak en maximale hoogte tuinhuis en schuur.

Mag ik de schuur op erfgrens bouwen?

Op grond van de buren bouwen is logischerwijs niet toegestaan. Toch zijn er nog veel woningen en bijgebouwen waar dit wel van toepassing is. Daarom heerst er over een schuur bouwen op erfgrens veel verwarring. In principe is schuur op erfgrens bouwen niet toegestaan, zowel in Nederland als België. Toch zijn er tussen beide landen enkele verschillen.

In Nederland geldt voor beplanting wel een bepaalde afstand, maar niet voor bebouwing. Een schuur bouwen tegen erfgrens is dus wel toegestaan. Wil je toch een schuur bouwen op erfgrens, dan zal hier een vergunning voor nodig hebben én toestemming van de buren. Als de buren instemmen, dan is het verstandig dit notarieel vast te leggen. In Nederland is de minimale afstand schuur tot erfgrens niet van toepassing omdat je tegen de erfgrens mag bouwen. Check wel voor de zekerheid de kadastrale gegevens. Hou er wel rekening mee dat ook je goot op je eigen terrein moet blijven.

Een schuur bouwen tegen erfgrens is in België ook niet toegestaan. Tenzij er een bestaande scheidingsmuur staat, dan mag hier tegenaan gebouwd worden. Anders geldt er in de achtertuin een afstand tuinhuis perceelsgrens van minimaal 1 meter en in de zijtuin een afstand tuinhuis perceelsgrens van 3 meter. Dus in België is de minimale afstand schuur tot erfgrens 1 meter (achtertuin)

minimale afstand schuur tot erfgrens
Locatie Nederland België
Achterkant 0 meter 1 Meter
Zijkant 0 meter * 3 Meter
* Wanneer het niet aan de openbare weg grenst. Voor Nederland is het anders 1 meter

Wat zijn de voorwaarden als je bouwvergunning schuur nodig hebt?

In principe is het zo dat als je schuur of tuinhuis niet aan de bovenstaande voorwaarden voor vergunningsvrij schuur bouwen voldoet, je voor een schuur bouwen vergunning nodig hebt. Heb je een vergunning nodig voor tuinhuis of schuur, dan zijn de bouwtekeningen het belangrijkste onderdeel van de vergunningsaanvraag.

Dit gaat onder ander om plattegrond, doorsneden en eventuele geveltekeningen. Geveltekeningen zijn niet altijd nodig als het om een schuur gaat. De bouwtekeningen moeten aangeleverd worden in een schaal van 1:100 of 1:50. Een situatieschets ten opzichte van andere bebouwingen kan ook onderdeel zijn van de aanvraag. Daarnaast kunnen er ook enkele berekeningen gevraagd worden. Bij een vergunning tuinhuis of schuur is dit niet altijd van toepassing. Ga je een grote stenen schuur bouwen vergunning kan dan bepaalde berekeningen eisen. De gevraagde eisen bij een vergunningsaanvraag kunnen overigens per gemeente verschillen.

Bouwen schuur bij een monument of beschermd stads- of dorpsgezicht

Woon je in een beschermd monument of in een beschermd stads- of dorpsgezicht? Dan kun je nooit zomaar een schuur of een tuinhuis bouwen. Er wordt dan erg gelet op de omgeving van het monument. Een schuur kan het aanzicht van het monument of beschermd stads- of dorpsgezicht schade aandoen. Ga er daarom vanuit dat je in deze gevallen altijd een vergunning moet aanvragen. In enkele gevallen is er geen vergunning nodig, maar dit is afhankelijk van de lokale gemeente. Vraag dus eerst alle informatie bij de gemeente op en of er een mogelijkheid is om toch vergunningsvrij te bouwen bij een monument.

De locatie van de schuur of tuinhuis t.o.v. de woning

In Nederland geldt bij de locatie van de schuur t.o.v. de woning de regels omtrent het achtererfgebied gevolgd moeten worden. Dit houdt dus in dat de achtertuin geen probleem is om je schuur te bouwen, met inachtneming van de geldende regels. In de zijtuin mag er sowieso niet gebouwd worden als de zijtuin grenst aan een openbaar toegankelijk gebied. In de zijtuin is het wel toegestaan om je stenen schuur bouwen vergunning vrij, vanaf 1 meter achter de voorgevel. In Belgie geldt de regel dat je in de achtertuin je kapschuur bouwen vergunning vrij mag op 1meter van de perceelgrens en in de zijtuin op 3 meter van de perceelgrens.

Zijn er eisen betreffende de afstand vanaf de woning naar een schuur of tuinhuis?

In Nederland gelden er in principe geen eisen betreffende de afstand vanaf de woning naar een te bouwen schuur of tuinhuis. Wel is het zo dat het achtererfgebied grenst aan een openbaar toegankelijk gebied, er minimaal 1 meter vanaf de perceelgrens gebouwd mag worden. Het is voor te stellen dat een kapschuur bouwen vergunning nodig is als je dichter bij de perceelgrens wilt bouwen. In België geldt dat de maximale afstand van de woning 30 meter is. Het is niet zo dat een verdere afstand niet is toegestaan, maar dan heb je zeker een vergunning nodig.

Andere handige benamingen en begrippen rond het bouwen van schuurtjes of tuinhuizen vind je hier

Andere handige benamingen en begrippen rond het bouwen schuurtjes of tuinhuisjes vind je hier

Zelf een schuur bouwen?

Wil je zelf aan de slag om een schuur te bouwen lees dan dit artikel: schuur bouwen

Wil je gebruik maken van een van mijn bouwtekeningen? Op deze pagina vind je meer informatie!

Fred's Klusbundel

Vul het onderstaande formulier in en bouw zelf eenvoudig een prachtige loungeset zonder fouten en hoge kosten…