Aanaarden

Aanaarden

Alles wat je moet weten over Aanaarden Inhoudsopgave 1. Wat is aanaarden? 2. Waarom aanaarden? 3. Hoe aanaarden? 4. Waar je op moet letten bij aanaarden 5. Voordelen van aanaarden 6. Conclusie Introductie Als je wel eens geklust hebt, is de kans groot dat je ooit wel eens gehoord hebt van aanaarden. Maar wat is…

Aanbesteden

Aanbesteden

Wat is aanbesteden? Aanbesteden is een formele manier van een opdracht uitzetten. Bij een aanbesteding publiceert een opdrachtgever een opdracht en nodigt zo meerdere partijen uit om zich in te schrijven op de aanbesteding. Deze inschrijving houdt in dat een bedrijf een gedetailleerde offerte uitbrengt en daarin onderbouwt dat zij de geschikte partij zijn voor…

Aanhoeker

Aanhoeker

Wat is een aanhoeker? Een aanhoeker is een schuin afgesneden of gezaagde dakpan, die ligt op het snijvlak tussen twee dakschilden. Dit kan zowel een hoekkeper als kilkeper zijn, afhankelijk van of het een uitspringende of inspringende hoek betreft.  Op dit snijvlak ontstaat als het ware een schuine lijn, die niet aansluit bij de rechte…

Aanlegbreedte

Aanlegbreedte

Wat is aanlegbreedte? Aanlegbreedte is een maatvoering die betrekking heeft op een (stalen) fundering. De aanlegbreedte is dus de breedte van een funderingslaag onder een constructie. Het deel van een muur of gevel dat zich onder het maaiveld bevindt is feitelijk de fundering. Boven het maaiveld spreekt men dus van de breedte (of dikte) van…

Aanscherven

Aanscherven

Wat is aanscherven? Aanscherven is een renovatietechniek waarbij men een houten onderdeel deels vervangt. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om kozijnen. Bij aanscherven verwijder je het aangetaste of verrotte deel en plaats je hier een nieuw stuk hout voor terug. Indien je het aangetaste deel van het hout goed verwijdert, is deze vorm van renovatie…

Aantrede

Aantrede

Wat is een aantrede? Aantrede is een maatstaf die mede de steilheid van een trap bepaalt. Concreet betekent het de horizontale afstand tussen de voorkant van een trede en de voorkant van de onder- of bovenliggende trede. Omdat een typische trede vaak iets voorbij het stootbord uitsteekt is de aantrede niet per se gelijk aan…

Aanzet

Aanzet

Wat is een aanzet? Een aanzet is het begin van een (gemetselde) boogconstructie. Als deze specifiek betrekking heeft op de eerste, of onderste steen van bogen of gewelven, dan spreekt men ook wel van een aanzetsteen. Ook los van bogen en gewelven gebruikt men deze term soms. Bijvoorbeeld bij het begin van een nieuwe laag of…

Aanzetsteen

Aanzetsteen

Wat is een aanzetsteen? Een aanzetsteen is de eerste steen van een gemetselde boogconstructie of gewelf. Wanneer men niet specifiek spreekt over de eerste steen, dan gebruikt men ook wel de term ‘aanzet’. Een boogconstructie metsel je door taps toe lopende stenen te metselen. Al deze stenen heten voussoirs. Ook de aanzetsteen is een voussoir, net als…

Aanzetten

Aanzetten

Wat is aanzetten? Aanzetten is het aanvangen of beginnen van een constructie. Vaak bedoelt men dan metselwerk. De aanzet kan metselwerk op een fundering betreffen, maar ook de overgang tussen twee lagen of elementen metselwerk. Waar een boog of gewelf uit een muur ontspringt, spreek je van een aanzet. De eerste steen van het nieuwe…

Aardnet

Aardnet

Wat is een aardnet? Het aardnet, of de aardleiding, in of rondom een woning of pand is onderdeel van de veiligheidsvoorzieningen. Concreet voorkomt een aardnet ongelukken met elektriciteit. In feite is de aardleiding een netwerk dat vooral in natte ruimtes van belang is. Alle metalen of geleidende voorwerpen staan hiermee in verbinding. Het gevolg hiervan…